Lovisa Gymnasium

Här bloggar fyra elever och en lärare om vardagen i ett litet gymnasium utanför Ring III.
Header

LEVANDE SKOLA

En SKOLA är mera än väggar och tak,
Pulpeter, gardiner och videokanoner
En skola är KÄRLEK, omsorg och fostran
ÖGON som ser, hjärtan som LYSSNAR
Människor som lever, växer,
tänker, känner
Kunskap och glädje, långsamhet
väntan, tristess och LÄNGTAN
En levande lärande skola är
MÄNNISKOR som bryr sig,
tänker och lär