Lovisa Gymnasium

Här bloggar fyra elever och en lärare om vardagen i ett litet gymnasium utanför Ring III.
Header

Ämnet religion, del 2 av 3

09.10.2012 10.23 | Skriven av Jenny i Okategoriserade - (2 kommentarer)

I period ett, som nyss tog slut hade jag reiligion 2, kyrkan, kulturen och samhället. Det var en ganska annorlunda kurs i jämförelse med religion 1 som jag hade under mitt första år.

För det första ingår det inget kursprov i den här kursen, vilket kanske inte är så vanligt bland de obligatoriska kurserna. I stället fick vi ett antal andra uppgifter som vi skulle göra under kursens gång. Den mest tidskrävande uppgiften var nog tidsaxeln, i alla fall för min del eftersom jag tycker om att fixa saker snyggt och enligt ett särskilt system. Därför tycker jag också att tidsaxeln var en rolig grej och man samtidigt fick göra något mera kreativt än bara läsa i en bok. Temat för tisdaxeln var kristendomens historia från år 0 till ca 2000- talet.

Den andra uppgiften gick ut på att vi inom en grupp skulle hålla en lektion inför klassen om ett särskilt ämne. Min grupp fick ämnet ”mission och ekumenik”, något som var ungefär helt främmande för mig innan den här kursen. Grupperna lottades ut så man hamnade att jobba med även mindre bekanta personer. Men det gör ju allting lite intressantare. I slutet av kursen fick vi både positivt och negativ feedback från vår lektion. Religionsläraren Christina lyfte fram våra starka och svaga sidor inom gruppen och med vårt arbete. Jag tyckte det var roligt och bra att höra. Det är inte många lärare som tar sig tid att utvärdera allas arbeten i grund och botten och i alla fall inte inför själva personen. Dessutom ville Christina också höra vad vi själv tyckte gick bra och mindre bra. Jag tror själv starkt på att man lär sig bäst genom att själv utvärdera situationen.

Till kursen hörde också att man skulle skriva en essä. Vi fick flera olika förslag på ämnen som man kunde skriva om. Jag tyckte det var en passligt utmanande uppgift men det underlättande ändå mycket då Christina gav oss färdiga ämnen att skriva om. Dessutom är det en bra övning för den som planerar att skriva religion i studenten.

I slutet av kursen disskuterade vi i hela klassen om åsikter kring kursen. Det kom bl.a upp att det var positivt med inget prov, mycket eget ansvar och grupparbete. Det negativa var att den som funderar på att skriva reiligion i studenten kan ha svårt att få en bra sammanfattning från alla de olika gruppernas lektionsmaterial.

Här kommer två bilder på min tidsaxel.